ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ สำหรับงานประปา หรืออุตสาหกรรม

ปั้มดูดโคลน ตะกอนกรวด ทราย

DEAGFLOW เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศอิตาลี ได้รับการยอมรับจากประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกกว่า 25 ปี ไม่ว่าจะเป็นงานขุดลอกคูคลองต่างๆ งานดูดโคลนตะกอนที่ต้องเผชิญกับของแข็.ที่ปะปนมาจำนวนมาก งานดูดตะกอนเคมี หรือน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม มีทั้งเศษโลหะและสารเคมีปนเปื้อน รวมถึงงานเหมืองแร่ และงาน Recycle

Download Catalog