งานประชุม สันนิบาต ภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย

งานประชุม สันนิบาต ภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย 7-9 ก.พ. 2560

งานประชุม สันนิบาต ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

งานประชุม สันนิบาต ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 7-9 ก.ค. 2560

งานประชุม สันนิบาต ภาคอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์

งานประชุม สันนิบาต ภาคอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 19-21 ก.ค. 2560

งานสถาปนิก'61 : งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 32

งานสถาปนิก'61 : งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 32 Architect 2017 2-7 พ.ค. 2560